Kipaimara

Kitengo cha Kipaimara

  • Kuratibu uandikishaji wa wanafunzi wa kipaimara
  • Kuandaa na kusambaza nyenzo za kujifunzia na kufundishia
  • Kuwajengea waalimu uwezo wa ufundishaji
  • Kukagua ufundishaji
  • Kutathimini uelewa wa wanafunziubarikio2

Leave a Reply