Welcome to ELCT Northern Diocese

askofuTaswira (Vision) :
Kuwa kanisa linaloongozwa na Roho Mtakatifu, lililojaa waamini wenye afya nzuri,wenye elimu nzuri, waliofurika furaha, upendo na amani; waliobarikiwa kimwili na kiroho na watakao urithi uzima wa milele katika Yesu Kristo.

Dhamira (Mission) :

Kuwawezesha watu wote wamwamini na kumtegemea Mungu katika yesu Kristo ili wawe na uzima tele kwa kuwafundisha habarinjema zinazopatikana katika Neno la Mungu kama ilivyo katika Biblia na mafundisho ya kanisa la kilutheri ili waurithi uzima wa milele.

Kwa kufanya hivyo K.K.K.T – D.K inalenga kujenga kanisa na jamii ya watu wanaojitegemea, wanaojali na kutafuta amani, upendo, usafi wa roho na maendeleo ya pamoja na ya binafsi.

1 thought on “Welcome to ELCT Northern Diocese”

Leave a Reply